Skip to main content

POPULAR

Leaving Cert English Poetry FAQ

Oisín I dTír na nÓg Sample Essay (Higher Level Leaving Cert)

Maidir leis an scéal béaloidis Oisín i dTír na nÓg, déan plé gairid ar do rogha dhá cheann de na ceannteidil seo a leanas:

(i) An pháirt a ghlacann Niamh Chinn Óir sa scéal. 

Ghlacann Niamh Chinn Óir páirt lárnach i saol Oisín agus sa scéal béaloidis seo. Ba í Niamh an bhean is áille in Éirinn agus thit sí i ngrá le hOisín tar éis di na rudaí iontacha faoin laoch Fiannaíochta seo a chloisteáil. Mhol sí d’Oisín filleadh abhaile léi go dtí Tír na nÓg, áit ina bhfuil daoine óg go deo mar ní théann an t-am thart. Is carachtar tábhachtach, draíochtúil í agus tá tionchar aici ar an scéal béaloidis seo. Caitheann Oisín roinnt mhaith dá shaol léi agus bhí triúr páistí acu. Ag deireadh an scéil, cuirtear iachall ar Oisín dul abhaile chun a mhuintir agus a áit dúchais a fheiceáil uair amháin eile. Tá imní an domhain ar Niamh ach fós, ligeann sí dó imeacht. Iarrann sí ar Oisín fanacht ar an gcapall toisc go bhfuil a fhios aici go n-athróidh sé ina sheanfhear críonna.

Leaving Cert Irish Oisín I dTír na nÓg Sample Essay
Image credit: Stuart Medcalf

(ii) Cruachás Oisín ón uair a d’fhág sé Tír na nÓg. 

Bhí Oisín croíbhriste nuair a d'fhág sé Éire agus na Fianna dá shaol nua i dTír na nÓg le Niamh Chinn Óir. Nuair a d'fhill sé ar ais blianta ina dhiaidh sin go dtí na háiteanna Ina raibh na Fianna ní raibh cíos, cás ná cathú air faoi rud ar bith. Bhí Oisín trína chéile, ní raibh éinne dá mhuintir fágtha sa tír tar éis na blianta fada a chaith sé i Tír na nÓg. Thit sé anuas dá chapall trí thimpiste i nGleann na Smól nuair a thug sé cabhair d’fhir ar an mbóthar. Nuair a bhuail sé an t-urlár d’athraigh sé ina sheanfhear críonna. Bhí sé fágtha gan duine ar bith, gan radharc ná súl agus bhaist Naomh Pádraig é ag deireadh an scéil.

Leaving Cert Irish Oisín I dTír na nÓg Notes
Image credit: Stuart Medcalf

(iii) An tréith bhéaloidis is mó a thaitníonn leat sa scéal. (Tabhair dhá fháth le do fhreagra.) 

An tréith bhéaloidis is mó a thaitníonn liom sa scéal seo ná an bhéim a chuirtear ar uimhreacha áirithe. Blianta ó shin cheap daoine sa tseanaimsir go raibh draíocht ag baint leis an uimhir trí agus le haon rud a tharlódh faoi thrí. Sa scéal béaloidis seo bhí trí chéad fhear i nGleann na Smól, bhí triúr páiste ag Niamh agus Oisín, chaith Oisín trí oíche agus trí lá ag troid ag le Fómhar Builleach agus ag deireadh an tseanscéil, thug Niamh comhairle d’Oisín faoi thrí. Feicimid an tábhacht speisialta a bhaineann leis an uimhir trí agus is é sin an tréith bhéaloidis is mó a thaitníonn liom.

buy leaving cert notes

625 points Leaving Cert Notes
Leaving Cert Sample Answers and Notes

Popular Posts