Skip to main content

POPULAR

Cultural Context - I'm Not Scared, The Great Gatsby, All My Sons for Leaving Cert English #625Lab

“The world of a text, and how it affects the behaviour of central characters, can influence a reader’s response to the events that take place”.With the Comparative, you will end up covering the same points in many essays - but your angle really matters. The essay below tries really hard to fit a Literary Genre take onto a Cultural Context title. This greatly sabotages the all-important P of PCLM. Also, it's better to paraphrase than to misquote. You may also like: Complete Guide to Leaving Cert English (€). 
#625Lab (a) Discuss the extent to which this statement applies to at least one central character in one of the texts on your comparative course. Support your answer with reference to the text.
In light of the above statement, the film “I’m Not Scared” by Gabriel Salvatores contains central characters that are corrupt and immoral because of the world they live in. The world of the text is revealed through many aspects which I will discuss below. These aspects affected the cha…

An Díospóireacht for Leaving Cert Irish (Higher Level)

  • Bíonn an díospóireacht (debate) agus óráid (speech) i cuid D sa Cheapadóireacht. Bíonn rogha (choice) idir díospóireacht agus óráid. 
  • Seachnaíonn (avoid) go leor scoláirí an díospóireacht sa scrúdú Gaeilge ach níl ann i ndáiríre ach Aiste leasaithe. (modified essay) 
  • Caithfidh tú cúpla nath (a couple of phrases) a fhoghlaim roimh ré: an tús, an chríoch, srl. agus beidh tú lánábalta an cheist díospóireachta a fhreagairt. 
  • Ná bíodh imní ort!

Scéim Mharcála:

Ionramháil an ábhair (content) - 20 marc
Cumas Gaeilge (Irish ability - spelling, vocab, richness, phrases) - 80 marc

You may also like: Guide to Leaving Cert Irish for Higher Level (€)

NB. CAITHFIDH TÚ AN tALT SEO A ÚSÁID MAR THÚS NA DÍOSPÓIREACHTA:


i gcoinne/in aghaidh an rúin:

A Chathaoirligh, a mholtóirí, a chomhdhaltaí agus a lucht an fhreasúra; Is mise _______________ agus tá áthas orm a rá libh go bhfuilim chun labhairt i gcoinne/in aghaidh an rúin seo. Beidh an fhoireann thall ag iarraidh a gcuid tuairimí a chur ina luí oraibh, ach molaim daoibh gan cluas a thabhairt dóibh. Pé scéal é, táim i gcoinne/in aghaidh an rúin seo ar chúiseanna suntasacha agus cuirfidh mé roinnt de na cúiseanna sin os bhur gcomhair láithreach.

i bhfábhar/ar son an rúin: 

A Chathaoirligh, a mholtóirí, a chomhdhaltaí agus a lucht an fhreasúra; Is mise _______________ agus tá áthas an domhain orm a bheith anseo inniu ag labhairt i bhfábhar/ar son an rúin seo. Aontaím go huile is go hiomlán leis an rún seo. Tá an t-ábhar seo an-ghar do mo chroí agus tá sé ar intinn agam anois a chruthú daoibh go bhfuil fírinne sna focail: ____________________________.


NB. CAITHFIDH TÚ AN tALT SEO A ÚSÁID MAR CHRÍOCH NA DÍOSPÓIREACHTA:

Táim beagnach tagtha go deireadh mo chuid cainte ar an rún seo. Tá súil agam go n-aontaíonn sibh leis an gcuid is mó de mo thuairimí. Ní hionann ceart agus neart, áfach, agus táim ag ceapadh go bhfuil ceart ar mo thaobhsa nuair a deirim………. Chun críoch a chur le mo chuid cainte is mian liom mo bhuíochas a ghabháil libh as an éisteacht chineálta a thug sibh dom. Go raibh míle maith agaibh.

Popular Posts